Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry

Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteisöjäsen. Yhdistyksemme jäsenyys on avaimesi sekä paikallisen tason että liiton palveluihin.

Yhdistykseen voi kuulua sekä varsinaisia jäseniä eli fysioterapeutin koulutuksen suorittaneita että alalle hakeutuneita opiskelijajäseniä. Yhdistyksemme jäsenyys edellyttää liiton jäsenyyttä.

Yhdistyksen jäseneksi liitytään ja siitä erotaan kirjallisesti.

Yhdistyksemme tarjoaa sinulle mahdollisuuden muun muassa:

  • osallistua järjestämiimme koulutuksiin
  • käyttää yrittäjäyhdyshenkilön asiantuntemusta
  • saada tietoa ja vaikuttaa paikallisiin ajankohtaisiin asioihin
  • hakea yhdistyksen apurahoja
  • liittyä muuten vaan mukavaan joukkoomme

Yhdistyksen toimintaa toteuttaa sen hallitus, jonka jäsenet valitaan vuosikokouksessa.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköisien tiedotteiden välityksellä.

HUOM! Jäsenmaksujen maksamatta jättäminen katsotaan jäsenen eroamiseksi. Eronneeksi katsottu jäsen saa tiedon jäsenyyden päättymisestä. Rästien suorittamisen jälkeen on mahdollisuus liittyä uutena jäsenenä.